Nasze działania

Patronat Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego i współpraca z siemianowicką stacją Pogotowia

Współpraca z  PSP i OSP Siemianowice – warsztaty i pokazy na terenie jednostki oraz udział w konkursach wiedzy pożarniczej

Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Pokazy i warsztaty dla przedszkolaków

Współpraca ze Szpitalem Miejskim w Siemianowicach – udział w wykładach prowadzonych przez lekarzy oraz możliwość zapoznania się z pracą różnych oddziałów szpitalnych

Współpraca z GOPR

Udział w debatach i happeningach związanych z bezpieczeństwem

Udział i sukcesy w zawodach ratownictwa

Współpraca z WOPR

Skip to content