O działalności ratowniczej


W medycynie liczy się każde życie – każda najmniejsza szansa uratowania życia.”

Hanna Kral

W dzisiejszych czasach cywilizacja jest bardzo rozwinięta, ale nie zawsze w każdym miejscu i czasie mamy szybki dostęp do pomocy medycznej. Dlatego każdy z nas powinien umieć udzielić pierwszej pomocy tym, którzy tego potrzebują oraz zachować zasady bezpieczeństwa, aby nie doprowadzać do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Wiedza na ten temat pozwoli kształcić postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych, nauczy właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz udzielania pomocy sobie lub innym.

Na dodatkowej godzinie uczniowie mieli możliwość wykonywania większej ilości ćwiczeń praktycznych w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ze szczególnym naciskiem na resuscytację krążeniowo – oddechową. Zajęcia pozalekcyjne obejmowały pokazy w Wojewódzkim Pogotowiu Ratowniczym w Katowicach, warsztaty w Pogotowiu Ratunkowym w Siemianowicach Śl., organizację Szkolnych Zawodów Ratownictwa dla uczniów II LO we współpracy z ratownikami medycznymi, pokazy pierwszej pomocy w przedszkolach dla 5 i 6 latków, pracę metodą projektu.

Od 2012r. II Liceum Ogólnokształcące włączyło do swojej oferty klas profil ratowniczy, a od 2016r. profil medyczno – ratowniczy.


Dzięki współpracy min. z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, które objęło patronat nad klasą, Strażą Pożarną, WOPR, Śląskim Uniwersytetem Medycznym czy Szpitalem Miejskim w Siemianowicach, uczniowie mogą korzystać z bazy szkoleniowej w/w jednostek. Wysłuchać wykładów i wykonywać ćwiczenia praktyczne pod okiem specjalistów. Młodzi ludzie wyposażeni w wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz umiejętności praktyczne będą świadomi swoich możliwości, nie zostaną obojętni i można przypuszczać, że nie pozostawią bez pomocy nikogo w potrzebie.

Zadania w zakresie ratownictwa

KIERUNEK: Tworzenie warunków dla rozwoju uczniów o zainteresowaniach medycznych i okołomedyczny

 • umożliwienie realizacji zainteresowań uczniów dotyczących ratownictwa i medycyny poprzez poznawanie pracy służb ratunkowych, szpitali i laboratoriów
 • stworzenie systemu działań, który zainteresowanym uczniom umożliwi konkretne działania na rzecz rozszerzenia umiejętności i wiadomości z zakresu ratownictwa
  Zmiany programowe: a. umieszczenie w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym treści z zakresu ochrony zdrowia,,  profilaktyki, zdrowego stylu życia, bezpiecznego wypoczynku b. wprowadzenie do programu nauczania specjalistycznego przedmiotu z zakresu ratownictwa
 1. Zmiany organizacyjne
  1. wprowadzenie warsztatów i wykładów w jednostkach służb ratowniczych jako obligatoryjnego elementu nauczania w klasach medyczno-ratowniczych
  2. zaplanowanie środków na dokształcanie dla nauczycieli i zajęć ze specjalistami
 2. Zmiany bazowe
  1. zakup pomocy dydaktycznych: fantomy dorosłych, małego dziecka, AED i innego sprzętu do ćwiczeń praktycznych, literatury i nośników cyfrowych
 3. Zmiany kadrowe
  1. współpraca ze specjalistami z zakresu medycyny, ratownictwa, służb ratunkowych, administracji szpitali oraz zarządzania kryzysowego
  2. współpraca z instytucjami zewnętrznymi a. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – stacja pogotowia w  Siemianowicach Śląskich b. Szpital Miejski Siemianowice c. Śląski Uniwersytet Medyczny, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna Siemianowice Śl., WOPR
Skip to content