Przyszli medycy w Szpitalu Miejskim i Stacji Pogotowia

Drugi rok współpracy naszej szkoły ze Szpitalem Miejskim został podsumowany roboczo. Spotkanie w murach siemianowickiej lecznicy poświęcone było zagadnieniom fizjoterapii i rehabilitacji. Młodzież z obu naszych klas medyczno – ratowniczo – przyrodniczych wzięła udział w świetnie przygotowanych zajęciach na temat zespołu bólowego kręgosłupa. Prowadzące spotkanie – panie Dorota i Monika – w przystępny i fachowy sposób przedstawiły sposoby walki z różnymi postaciami bólu kręgosłupa i innych narządów układu ruchu. W zajęcia aktywnie włączyli się uczniowie. Następnie matejkowicze obejrzeli Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu.

Ze szpitala uczniowie udali się do siemianowickiej stacji Pogotowia Ratunkowego, gdzie czekały na nich warsztaty z ratownikami medycznymi. Celem spotkania było przede wszystkim zapoznanie z zawodem ratownika medycznego, jego plusami i minusami oraz zapoznanie z nowoczesnym wyposażeniem karetek ratującym życie i zdrowie poszkodowanych. Od dzisiaj nieobce są matejkowiczom min. takie terminy jak krzesło kardiologiczne czy kapnograf oraz umiejętności transportu poszkodowanych czy użycie worka samorozprężalnego.


Jolanta Kulik

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wf oraz ratownictwa. Z tą Panią żaden wypadek nie jest groźny :)