Dzień otwarty medyków i ratowników

Prawie 200 uczniów siemianowickich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych odwiedziło 2 marca nasze liceum. Jedną z propozycji na trasie „zwiedzania” było spotkanie z uczniami i opiekunem klas medyczno – ratowniczo – przyrodniczych. Kinga przygotowała dla przyszłych licealistów krótką prezentację – „Klasa medyczno – ratownicza w pigułce”, która przybliżyła nasze działania na terenie szkoły i miasta, opowiadała o współpracy ze służbami ratowniczymi i Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Sebastian zapoznał swoich młodszych kolegów i ich rodziców z pracą AED. Natalia, Wiktoria, Weronika, Hania i Paulina odpowiadały na pytania dotyczące współpracy z szpitalem oraz o pokazy i warsztaty. Były pytania, ciekawostki i zaproszenie do kolejnych spotkań.

Jolanta Kulik

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wf oraz ratownictwa. Z tą Panią żaden wypadek nie jest groźny :)